Pictogrammen

Veiligheidspictogrammen worden gebruikt om gevaarlijke situaties of plaatsen aan te duiden. Het verhoogt de veiligheid van de mensen en doet het risico op ongevallen drastisch verlagen.

Waaraan moeten veiligheidspictogrammen voldoen?

In werksituaties moeten veiligheidspictogrammen voldoen aan de bepalingen uit het Koninklijk Besluit uit 1997 betreffende veiligheidssignaleringen op het werk.
De pictogrammen zijn ook best ongevoelig voor verkleuring en moeten zowel buiten als binnen gebruikt kunnen worden.

veiligheidspictogrammen

Waar plaats je pictogrammen het best?

Je plaatst ze best volgens de voorschrift van de fabrikant. Hou ook de eisen van de plaatselijke brandweer in het oog. Bedrijven met werknemers moeten ook rekening houden met het KB van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk.

Vragen? contacteer ons! Vraag uw offerte aan!


Gerelateerde producten