Intern noodplan

De wet definieert een intern noodplan als volgt: ” een document op het niveau van het bedrijf en/of instelling, dat erop gericht is de schadelijke gevolgen van een noodsituatie te beperken door het uitwerken van aangepaste materiële en organisatorische maatregelen, opgesteld door het betrokken bedrijf of de betrokken instelling”.

intern noodplan

Opstellen intern noodplan

Een intern noodplan wordt best opgesteld door een preventieadviseur. Je kan hiervoor ook de hulp inschakelen van professionele bedrijven. De opmaak van een dossier moet zeker en vast volgende elementen bevatten:

  • Een openingsvergadering waarin de standpunten van de directie worden overgemaakt.
  • Een veiligheidsaudit en analyse van de bestaande procedures.
  • Informatie voor de brandweer betreffende hun tussenkomst ingevolge brand.
  • Te respecteren directieven in geval van brand.
  • Opstellen van plans met de blusmiddelen in de gebouwen en de onmiddellijke omgeving.
  • Fotografische ondersteuning.
  • De voorstelling van de first draft met de aangepaste procedures voor het personeel, de interventieploegleden, de interventieploegleider en de telefoniste.
  • Voorbereiding, uitwerking en evaluatie van de evacuatieoefening.
  • Het overhandigen van het definitieve dossier met copie voor de brandweer en opleidingsfiche voor het personeel.

Vragen? contacteer ons! Vraag uw offerte aan!


Gerelateerde producten