Brandblussers

Brandblussers zijn een onmisbaar onderdeel in de brandbeveiliging van een gebouw. et overgrote deel van beginnende branden wordt met een draagbare brandblusser geblust. Ze zijn handig in gebruik en zorgen voor een hoge mobiliteit tijdens het blussen. Belangrijk is wel dat het juiste type brandblusser gebruikt wordt. Afhankelijk van het soort brand en het materiaal dat in brand staat, is namelijk een ander soort brandblusser nodig. Een overzicht van de soorten brandblussers samen met hun prijzen en eigenschappen vind je hier samen met interessante tips.

Soorten brandblussers

Branden worden opgesplitst in verschillende brandklassen, gaande van A-klasse branden tot F-klasse branden. Het onderscheid wordt gemaakt afhankelijk van het brandbaar materiaal. Binnen het assortiment brandblussers wordt het onderscheid gemaakt tussen schuimblussers, poederblussers en CO2 blussers. Elk brandblusapparaat heeft daarbij zijn eigen bluseigenschappen. Deze eigenschappen bepalen voor welk soort brand, of anders gezegd voor welk soort brandklasse, het blusapparaat gebruikt kan worden:

  1. Schuimblusser

De schuimblusser is waarschijnlijk de meest voorkomende brandblusser op de markt. Deze is gevuld met water en een schuimvormend middel. Bij gebruik dekt de substantie de brand af waardoor de zuurstof weggenomen wordt en de brand dooft.

Het grote voordeel van schuimblussers is de lange blusduur en het feit dat het schuim niet schadelijk is voor het milieu en geen schade achterlaat. Het schuim kan je makkelijk zelf opkuisen en dat maakt dit type blustoestel populair voor gebruik thuis of op kantoor.

Geschikt voor brandklassen A en B

  1. Poederblusser

De inhoud van een poederblusser bestaat uit verschillende chemicaliën. Poederblussers zijn populair omdat ze voor heel wat verschillende branden ingezet kunnen worden. Net zoals schuimblussers hebben ze een lange blusduur. Het nadeel is wel dat de inhoud, in tegenstelling tot de inhoud van schuimblussers, schadelijker is voor het milieu. Bovendien kunnen ze veel nevenschade veroorzaken, zeker aan elektrische apparaten, en is het moeilijk om de resten achteraf op te kuisen.

Hou er ook rekening mee dat er tijdens het blussen met een poeder brandblusser een grote stofwolk ontstaat. Dat kan het zicht belemmeren waardoor je minder snel kan wegkomen. Bij de keuze tussen een schuim- of poederblusser wordt daarom meestal een poeder brandblusser aangeraden.

Geschikt voor brandklassen A, B en C

  1. CO2 blusser

Een CO2 brandblusser of koolstofdioxide brandblusser herken je aan de zwarte sneeuwkoker aan het uiteinde van het blusapparaat. Let daar zeker mee op, want het uiteinde kan bij gebruik heel koud worden en zelfs brandwonden veroorzaken.

Aangezien ze geen nevenschade veroorzaken, worden co2 brandblussers vaak gebruikt in musea, scholen en ruimtes met elektrische apparaten. In keukens van horecazaken zijn dit type brandblussers zelfs verplicht.

Geschikt voor brandklasse B

Brandblusser kopen? Let op de keuringsmerken!

Het belangrijkste is dat een brandblusser voldoet aan de EN-3 keuring. Dat betekent namelijk dat hij voldoet aan de Europese regelgeving. België heeft nog een extra keurmerk, het Benor-keurmerk. Een brandblusser met een Benor-keurmerk werd m.a.w. ook door de Belgische autoriteiten gecontroleerd, getest en goedgekeurd.

Plaatsing brandblusser

Bij het plaatsen van de brandbeveiliging verdeelt men het te beveiligen gebouw eerst in verschillende zones. Men doet dat op basis van de bestemming van de te beveiligen ruimtes en het brandrisico. De oppervlakte van de zone bepaalt dan het aantal vereiste brandblusapparaten. Het is ook belangrijk dat de blusapparaten goed bereikbaar zijn. Dat betekent op korte loopafstand, niet achter deuren en zo’n 1m boven de vloer.

Het minimumaantal vereiste brandblussers kan natuurlijk uitgebreid worden naar eigen wens. Zo worden bijvoorbeeld vaak extra blustoestellen geïnstalleerd op risicovolle plaatsen zoals de keuken, in de buurt van machines, … Brandblussers moeten ook altijd voorzien worden van pictogrammen zodat het in geval van nood sneller duidelijk is waar ze zich bevind.

Is een keuring/onderhoud van brandblussers verplicht?

Brandblussers moeten in bedrijven en openbare ruimtes jaarlijks gekeurd worden door personen die er kennis van hebben. Gedurende het eerste jaar geldt de factuur als keuringsbewijs. De controle moet niet uitgevoerd worden door een specifiek controle organisme, maar door een specialist die op de hoogte is van de werking van brandblussers en weet wat vereist is om deze optimaal te laten werken. We raden je aan onderhoudscontracten af te sluiten zodat je verzekerd bent van een jaarlijkse controle van de brandblussers.

TIP: Om de brandveiligheid van jouw woning, bedrijf, … te verhogen zijn er verschillende oplossingen mogelijk. Het stopt niet bij brandblussers. Zo kan je er ook voor kiezen om een brandalarm of rookmelders te installeren om preventief te beschermen. Om de brandveiligheid extra te verhogen, kan je ook brandwerende deuren, branddekens, … plaatsen.

 

 

Vragen? contacteer ons! Vraag uw offerte aan!


Gerelateerde producten